• Anna kollegoillesi mahdollisuus tehdä työnsä tehokkaammin

  broken image

  Junnaako tiimisi jatkuvasti samojen ongelmien suossa?

  Tekemällä samalla tavalla saadaan samanlaisia tuloksia. Tekemällä järjestelmällisiä muutoksia voidaan tuloksia ohjata haluttuun suuntaan.

  broken image

  Eivätkö yhteiset työtavat tartu?

   

  Kickoffit, palopuheet ja hienot kalvot eivät saaneetkaan kollegoita noudattamaan uutta mallia. Jos otat heidät mukaan päättämään, tilanne voi muuttua.

 • Ideologia

  Muutoksia ei kannata viedä läpi ylhäältä johdettuina isoina operaatioina. Organisaation tulee sen sijaan tehdä jatkuvasti hallittuja, mitattavia parannuksia. Pienten muutosten yhteisvaikutuksesta syntyy kilpailuetu. Jatkuva prosessi, johon kaikki arvoa tuottavat tekijät on sitoutettu, aikaansaa pysyviä vaikutuksia.

 • Palvelut

  broken image

  Konsultointi

  Johdatus Lean- ja Agile -ajatteluun, sekä muutosprosessin aloitus tiimille tai pienyritykselle. Sopii erityisesti asiantuntijaorganisaatioille.

  Valmennuksessa käydään läpi Lean- ja Agile -ajattelua. Nämä ovat lyöneet itsensä läpi ensin valmistavassa teollisuudessa, sitten asiantuntijatyössä. Asiakkaalle arvon tuottaminen, pyrkimys turhan tekemisen välttämiseen ja jatkuva mittaaaminen tiivistävät tavoitteet.

   

  Valmennus käydään valmistelua ja seurantaa lukuunottamatta yhdessä päivässä koko tiimille. Valmennukseen kuuluu:

  • Avainhenkilöiden etukäteishaastatteluista (1-3 avainhenkilöä)
  • Keskustelevasta johdannosta aiheeseen
  • Harjoituksesta, jossa tunnistetaan parannuskohteeksi otettava aihe, esim. prosessien puute
  • Kaizen -sessiosta, joista etsitään juurisyy, kuvataan nykytilanne ja haluttu lopputulos, sekä sovitaan tiimin toimenpiteistä tilanteen muuttamiseksi.
  • Follow up -tapaamisesta, jossa varmistetaan sovittujen asioiden eteneminen ja kaizen -sessioiden jatkuvuus.
  • Huolenpidosta ja peräänhuutelusta tarpeen mukaan.

  Kustannus: 2 700€ +alv. 24%

  broken image

  Sensei

  6 kuukauden tuki muutokseen

  Jotta jatkuva parantaminen ei jää pelkäksi yritykseksi, on siihen saatavissa apua. Ensimmäisen kaizen-session jälkeen 6 kk ajan tukea muutosten läpivientiin.

   

  Palvelu koostuu

  • Kaizen tapaamisten fasilitoinnista. Vastuu aikataulutuksesta ja sessioiden vetämisestä jää “senseille”. Tavoite on pitää 1,5 h kaizen-sessio 3-4 viikon välein.
  • Kahdesta kuukausittaisesta sparraussessiosta tiimin vetäjän tai erikseen sovitun tiimin jäsenen kanssa.

  Kustannus: 590€/kk +alv. 24%

   

  broken image

  Opiskele mukana

  Artikkeli pohjautuen Lean/Agile/Asiantuntijatyöhön liittyvään kirjaan sähköpostiisi

   

  Panostamme uuden oppimiseen lukemalla jatkuvasti. Jotta kaikkien ei tarvitse selata samoja sivumääriä, kahden viikon välein syntyy tiivistelmä tai artikkeli, jossa pyritään tuomaan uudesta lähteestä uusia kiinnostavia näkökulmia.

   

  Samat tekstit ja artikkelit löytyvät sivuston blogiosuudesta, mutta tästä voit ottaa aiheen parempaan seurantaan.

   

  Postituslistalle voit liittyä sivun alalaidasta.

 • JCBO yrityksestä

  Lean & Agile

  Lean on tapa välttää hukkaa. Se toteutuu sisääntulevan työn standardointina, prosessin mittaamisena ja tulosten pohjalta tehtävänä jatkuvana iterointina. Keskiössä on tekijä, joka omasta osaamisestaan pystyy suoraviivaistamaan ja yksinkertaistamaan toimintaa tuottavammaksi, kunhan vain saa siihen luvan. Leania käsitellään laajasti kirjallisuudessa ja siihen liitetään erilaisia työtapoja, sekä työkaluja.

   

  Agile puolestaan on ketterää kehitystä. Mm. Scrum ja Kanban ovat metodologioita, joiden puitteissa kehitetään. Ominaista ovat nopeat syklit, joiden aikana keskitytään toimittamaan arvoa tuottavia kokonaisuuksia. 

  Special Sensei - József Pap

  József on kerännyt kokemusta sammuttamalla kasapäin it-alan tulipaloja. Hakattuaan riittävän kauan päätä seinään, hän tajusi, että järjestelmällisellä, mitattavalla ja ihmiset huomioivalla tavalla tulipalot tarvitsee sammuttaa vain kerran.

   

  Vapaa-aikanaan József lukee, opiskelee kieliä, harjoittelee ja opettaa kamppailulajeja, sekä harrastaa milloin mitäkin ruumiinkulttuurin muotoa salsasta painonnostoon.

   

  Kokemusta voi tarkemmin tarkastella LinkedIn-profiilista. Lisätietoja ja referenssien yhteystietoja saa olemalla suoraan yhteydessä Józsefiin.

 • Blogi - agiileja ajatelmia

  Ajatuksia ja kokemuksia ketteristä menetelmistä, leaniin pääsemisestä, sekä monista muista mieltä painavista asioista.

 • Yhteystiedot

   

   

  broken image

  +358 40 748 1154

  broken image

  Meripuistotie 5B19A

  00200 Hki

 • Liity postituslistalle