Return to site

Selviytymisopas projektikiireeseen 2/3

Osa 2: Toteutuskiire
Toteutusta tehdessä usein tuntuu siltä, että kiirettä ei olisi. Flow vie eteenpäin ja valmistuvat asiat saavat tavoitteen tulemaan lähemmäs. Kuitenkin on kiire ja sitä ei sovi unohtaa, ettei lopuksi päädy olemaan myöhässä.
Määritelmä: Toteutuskiireessä tehtäviä on paljon ja niiden määrä tuppaa kasvamaan tehdessä. Kiireen suurin syy siis on scope, jonka pitää olla riittävä ja joka kuitenkin pitää saada ulos mahdollisimman äkkiä.
Miten selvitä: Ketterät menetelmät auttavat tekemään toteutuksesta kiireettömämmän Ottamalla käyttöön selkeän projektimallin, jossa pyritään ennustamaan määrätynmittaisten iteraatioiden tulosta koko projektin sijaan tuo läpinäkyvyyttä tilaajalle ja tekijöille. Kun iteraatioiden alussa suunnittelee, lopussa käy läpi ja säännöllisin välein reflektoi tekemistään, niin on huomattavasti helpompaa keskustella tilaajaosapuolen kanssa siitä, mitä lopputulokselta odotetaan ja mitä siihen tulisi sisällyttää. Kun välttää agilettamasta asiakasta, niin vaikka työ pitää kiireisenä, eivät tekijät joudu jatkuvasti juoksemaan kieli vyön alla.
Työkalut: Scrum, scrumban, Jira, Asana, sekä muut vastaavat. Kokonaisuuksien hahmottamisessa monesti auttaa mindmap, jossa vaikkapa Mindmeister on erittäin hyvä. Tärkeimpinä elementteinä rituaalit, joista dailyt, planning, review ja retro ovat tekemisen kehittämisen kannalta olennaisimpia.
Toteutuskiireet alkavat tältä vuodelta olla takanapäin. Seuraavana käsitelläänkin "lopetuskiire", koska suomalaisen maailmanhan pitää olla valmis aina uudeksi vuodeksi ja juhannukseksi.