Return to site

Case: 15/30 Research Oy

Prosessia ja jatkuvaa parantamista
15/30 Research Oy tutkii, konseptoi ja kehittää merkityksellisiä asioita. Uusien näkökulmien löytäminen asiakkaiden tekemiseen on tekijöiden intohimo. Yrityksen painopisteet ovat yhteiskunnan ja markkinoiden tulevaisuuden tutkimisessa ja palvelumuotoilussa. Liiketoiminnan painottuessa isompiin asiakkuuksiin, vastaan tuli tilanne, jossa palveluiden tuottamisen prosessiin oli kiinnitettävä lisää huomiota.
“Halusimme saada palveluistamme paremmin monistuvia parantamalla tuotantoprosessia. Tässä Józsefin tuoma konkreettinen apu Lean -työkaluineen oli erinomainen muutoksen vipu.”, kertoo Mikko Ampuja, toimitusjohtaja, 15/30 Research Oy.
Alkuhaastattelujen jälkeen oli selvää, että päättäjillä oli sama näkemys suunnasta johon olisi liikuttava, sekä niistä haasteista, joita olisi ratkottava uusien toimintamallien aikaansaamiseksi. Toimintatavaksi sovittiin koko henkilöstön perehdyttämin ketterään tekemiseen, Lean -toimintatapoihin ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävän Kaizen -prosessin käynnistäminen.
Yhteisen ajan löydyttyä kuvaa Ampuja konsultointia: “Ensimmäinen Kaizen -istunto antoi meille työkaluja lähteä kehittymään päämäärähakuisesti, määrittelemällä yhteisistä lähtökohdista henkilökohtaiset tavoitteet halutun muutoksen aikaansaamiseksi.” Monistettavuuteen tähtäävien prosessien puute oli myös 15/30 Researchin henkilöstöä painava asia. Parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen tähtääviä asiantuntijoita luonnollisesti häiritsi se, että prosessin puuttuessa roolit saattoivat hämärtyä.
Kaizen -sessiossa päätettiin työkalujen ja työtapojen yhtenäistämisestä. Räätälöitävien palveluiden ollessa kyseessä tavoitteeksi ei otettu aina samanlaisen aikaansaamista vaan niiden parhaiden käytäntöjen, joilla parhaat tulokset on saatu aikaan. Työkaluna lähdettiin kokeilemaan kanbanin hyödyntämistä. A3 -malliin kirjattuja tavoitteita seurattiin.
Ensimmäiselle iteraatiolle päätettiin antaa puolisentoista kuukautta, jonka jälkeen pidettiin uusi kaizen sessio, jossa konsultti toimi lähinnä fasilitoijana. Aikaansaadut muutokset käytiin läpi, niistä iloittiin ja sen jälkeen laitettiin pöydälle uudet tavoitteet.
“Tulokset olivat vakuuttavat, läpivienti mielenkiintoinen ja Józsefin osaaminen menetelmistä omaa luokkaansa. Tähän käytetty aika toi paitsi uusia ajatuksia, niin vei meillä läpi kaivattuja konkreettisia muutoksia.” kehuu Mikko Ampuja ja jatkaa “Muutokset näkyvät meillä arjen tekemisessä ja olemme päässeet kiinni jatkuvan parantamisen kulttuuriin.”.
15/30 Research on täynnä hienoja, tavoitteellisia ihmisiä, joiden kanssa oli hauskaa miettiä arkipäivän tekemistä uudelta kantilta. Jos kuulostaa mielenkiintoiselta, kerron mielelläni lisää.
- József